Reklamationsvillkor

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Cufflinks reklamationsavdelning via e-post heraldik@telia.com och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara kommer kunden få en returadress.

Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med ordernummer. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. Cufflinks förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Cufflinks står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Cufflinks via e-post på herladik@telia.com för att få en returadress. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Cufflinks återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Cufflinks debiteras en avgift om 100:- för att täcka Cufflinks kostnader för transport och administration.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Cufflinks kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Cufflinks  befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

Cufflinks sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Genom att genomföra en beställning hos Cufflinks läggs emaildressen till i Cufflinks – Nyhetsbrev. Det går enkelt att avregistrera sig vid varje utskick.

Cufflinks använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sidan på bästa sätt.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Cufflinks förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Cufflinks rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Cufflinks skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt


Alla förfrågningar: heraldik@telia.com